top of page

Vaccineren op maat / Titeren

Tegenwoordig kan de dierenarts door middel van een titerbepaling, de VacciCheck, (een eenvoudige bloedtest) zien of uw hond beschermd is tegen Hondenziekte, Parvo, Hepatitis. 
Aan de hand van de waardes van deze test kan de dierenarts aflezen of uw hond nog voldoende antistoffen heeft tegen bovengenoemde ziekten. De dierenarts bepaalt aan de hand van de uitslag of uw hond geënt moet worden of over 1, 2 of 3 jaar terug moet komen voor een nieuwe titerbepaling. De test wordt in het Dierenpaspoort geplakt en door de dierenarts afgetekend.

Een pup krijgt antistoffen tegen Hondenziekte, Parvo en Hepatitis mee van de moeder. Dit worden maternale antistoffen genoemd. Als er in het lichaam van de pup maternale antistoffen aanwezig zijn heeft het geen zin om de pup te enten omdat het lichaam van de pup de entstoffen niet als zodanig zal erkennen.
Door middel van de VacciCheck kun je meten wanneer deze maternale antistoffen (bijna) zijn verdwenen en kun je het juiste entmoment bepalen.
Je voorkomt op deze manier overvaccinatie en ook dat het lichaam van de pup naast het vaccin, ook de hulpstoffen die gebruikt worden om het vaccin te conserveren onnodig in zijn lichaam terecht komen. Een ander voordeel is dat je ook na vaccinatie op het juiste moment kunt meten of de vaccinatie daadwerkelijk is aangeslagen.
 

In Juni 2017 hebben wij voor het eerst een heel nestje met pups, ons E-nest, getiterd. Wij hebben voor het titeren toestemming gevraagd (en gekregen) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied omdat wij hopen dat dit er toe bijdraagt dat het VFR (Verenigings Fok Regelement) voor alle fokkers van alle rassen kan worden aangepast. Zodat er geen discussie meer hoeft te bestaan of de fokker kan titeren of niet. 

Wij hebben alle pups uit ons E-nest gevolgd tot na de controle titer na de vaccinatie.
Voor meer uitgebreide informatie over titeren en ons verslag kun je klikken op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

bottom of page