top of page

Chippen & gedragstesten Chipping & behavioral

Chippen Raad van Beheer / Chipping Dutch Kennel Club

Dinsdag 2 februari kwam Anette van de Raad van Beheer, onze puppies chippen en DNA afnemen voor het DNA profiel. Onze dochter Zenna vertelde aan Anette dat ze dierenarts wil worden. Ze mocht Anette assisteren.

Tuesday, February 2, Annette from the Dutch Kennel Club, came chipping and decrease DNA of our puppies for their DNA profile. Our daughter Zenna told Annette that she wants to be a veterinarian. Anette let her assists.

Woez krijgt zijn chip. Woez gets his chip.

Bij Bobby wordt d.m.v. een Schwap DNA afgenomen om een DNA profiel te maken.

Annette takes DNA for a DNA profile of Bobby.

Zenna checked of de chipnummers kloppen.

Zenna is checking the chipnumbers.

GEDRAGSTESTEN

Zondag 14 februari kwam Saskia Snoeck het gedrag van onze puppies beoordelen. Bij deze het verslag van haar totaalbeeld van dit nest.

Nest van 9 pups 5 reuen en 4 teven

Zondag 14 februari 2016. Nest van 9 pups getest. De test bestaat uit 8 onderdelen en wordt gedaan in een omgeving die onbekend is voor de pup. Op de vloer worden een aantal voorwerpen neergelegd die onbekend zijn voor de pup. De puppen waren stuk voor stuk meegaand en geïnteresseerde in de tester waardoor een leuke interactie ontstond. De pups zijn mensgericht en nieuwsgierig (onderzoekend), reageren goed op geluidsprikkels en onderzoeken de prikkel met of zonder steun. Veel pups waren bereid om een speeltje terug te brengen naar de tester en dat is altijd een leuk gegeven. Over de gehele test goed herstel met of zonder steun en een prettig temperament. Zoals een terriër betaamt waren er ook trekjes van eigenzinnigheid en onafhankelijkheid te zien. Hier en daar werd wel wat spanning opgebouwd dat uitten zich door piepen. Het was een leuk en vrolijk nest om te testen en het was goed te zien dat er veel aandacht aan de verzorging en socialisatie van de pups is besteed. Ik wens alle nieuwe puppen eigenaren heel veel plezier met hun pup. Zorg goed voor ze en voed ze "streng, maar liefdevol op" en verlies nooit de humor uit het oog.

Saskia Snoeck

Sunday, February 14 Saskia Snoeck was assessing our puppies behavior. In this report her overall picture of this litter.

Litter of nine puppies; 5 males and 4 females

Sunday, February 14, 2016. tested Nest 9 puppies. The test consists of eight parts and is done in an environment that is unfamiliar to the puppy. On the floor are laid down a number of objects that are unknown to the puppy. The puppies were all accommodating and interested in the tester thus creating a nice interaction. The puppies are people oriented and curious (investigative), respond well to sound stimuli and investigate the stimulus with or without support. Many puppies were willing to bring a toy to the tester, and that is always nice to see. Over the entire test good recovery with or without support and a pleasant temperament. As befits a terrier there were tendencies to see stubbornness and independence. Here and there was some tension built up which expressed themselves squeak by. It was a fun and cheerful nest to test and it was good to see so much attention has been paid to the care and socialization of puppies. I wish all the new puppy owners have fun with their pup. Take good care of them and feed them "strict but loving on" and never lose the humor of the eye.

Saskia Snoeck

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page