Puppies eind april 2017? / Puppies end of April 2017?


Cara is loops geworden. (11 februari 2017)

Als de natuur ons niet in de steek laat, hopen wij dat Cara eind april bevalt van een mooi, lief nestje puppies! Je kunt ons volgen via ons blog.

Cara is in heat. (February 11, 2017)

If nature doesn't let us down, we hope that the end of April Cara gives birth to a lovable and adorable litter of puppies!

Follow our blog for more information.


Featured Posts
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recent Posts